Središnji registar osiguranika (REGOS) i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) osnovali su Mirovinske informativne centre (MIC) u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu, a s ciljem kvalitetnog i stručnog pružanja informacija o mogućnostima odabira i odlučivanja građana o vlastitoj mirovini.

Građani u MIC-evima mogu dobiti odgovore na pitanja o izboru ili promjeni mirovinskog fonda, o primicima i uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja, o prometu i stanju na osobnom računu, prijavama i odjavama na osiguranje, o statusu predmeta u HZMO-u, o ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja i pravu na doplatak za djecu, o izboru mirovine, e-uslugama HZMO-a kao i informacije o zatvaranju osobnog računa i isplati sredstava zakonskim primateljima. Osim toga, u MIC-u građani mogu podnositi različite zahtjeve te se izdaju razne potvrde u papirnatom obliku.

Poduzetnici u MIC-u mogu dobiti osnovne informacije o obračunu i plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje,  stručnu pomoć vezano uz  rješavanje nepovezanih uplata doprinosa za mirovinska osiguranja i nepovezanih uplata II. stupa evidentiranih na privremenom računu te im se mogu izdati različiti dokumenti u papirnom ili elektroničkom obliku. Dodatno, moći će dobiti informacije o prijavama i odjavama kao i promjenama u osiguranju te obvezama poduzetnika vezano uz mirovinsko osiguranje.

Mirovinske informativne centre možete posjetiti na lokacijama:

Zagreb, Gradišćanska 26, tel: +385 1 2100 668, email: mic.zg@regos.hr
Split, Antuna Gustava Matoša 3, tel: +385 21 243 400, email: mic.st@regos.hr
Rijeka, Titov trg 8A i 8B, tel: +385 51 614 448, email: mic.ri@regos.hr
Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 3, tel: +385 31 659 315, email: mic.os@regos.hr