Europski Parlament i Vijeće Europske Unije donijelo je 27. studenog 2019. godine Uredbu (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredbu). Održivi razvoj globalno postaje bitan faktor razvojnih politika.  U skladu sa člankom 4. navedene Uredbe, Društvo je odlučilo da neće uzimati u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, ali će Društvo početkom 2023. godine preispitati odluku o početku uzimanja u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti sukladno članku 4. stavka 1. navedene Uredbe, prilikom određivanja strategija i donošenja investicijskih odluka. Više o navedenom molimo vas pročitajte ovdje.