… da će do 2050. jedna među šest osoba u svijetu biti starija od 65 godina? … da postoji jednostavan način raspodjele kućnog budžeta koji ne zahtijeva komplicirane tablice i izračune? Formula glasi 50-30-20. Odnosno, 50 % trošite na potrebe, 30 % na želje, a 20 % na štednju. Primjera radi: recimo da vaše kućanstvo mjesečno zarađuje 6.000 kn. Pola toga iznosa (3000 kn) bi trebalo ići na potrebe (hrana, odjeća, računi, zdravlje), 1.800 kn na želje (hobiji, aktivnosti, TV, internet), a 1.200 kn na štednju i razne otplate (npr. kartice). Naravno, nije uvijek lako pokriti mjesečne troškove na taj način, no poanta nije da se ovoga morate držati kao da je uklesano u kamentu. Poanta je i u planiranju troškova i okvirnoj raspodjeli koja će vam olakšati upravljanje mjesečnim prihodima i troškovima.