Na sjednici Vlade Republike Hrvatske predložene su izmjene stopa poreza na dohodak u vidu smanjenja s trenutnih 36% na 30%, te sa 24% na 20%. 

Predviđeno je da ove izmjene stupe na snagu s 1. siječnja 2021. godine, a utjecat će i na neto primitak mirovina iz drugog stupa jer se porezne stope po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine umanjuju za 50%. 

Izvor: Narodne novine

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_138_2625.html