Iako je koronakriza primorala brojne poslodavce diljem Europe da svoje radnike pošalju u prijevremenu mirovinu, pojedine EU države i dalje ostaju pri odluci da se tijekom sljedećih 10-ak ili više godina produlji radni vijek stanovništva. Sagledamo li današnje dobne granice za umirovljenje u Europi, dobit ćemo vrlo šaroliku sliku.

Najkraće, prema zakonu, moraju raditi Francuzi. Oni u mirovinu mogu već sa 62 godine, a kada je bivši premijer (Édouard Philippe) pokušao dići dobnu granicu za samo dvije godine, dočekali su ga protesti i štrajkovi. Španjolska je vlada štrajk pak izbjegla kada je zbog pritiska sindikata odlučila zadržati dob na 65 godina (umjesto planiranih 67).

Prosječna dob umirovljenja u Danskoj je 67 i do 2030. bi trebala porasti na 68. Međutim, lani je danska vlada iznijela prijedlog da se dob za odlazak u mirovinu smanji na 61 godinu za određene skupine radnika. Posebno se crno piše Ircima koji bi od 2028. u mirovinu mogli tek s navršenih 68 godina. Trenutačno većina Iraca odlazi u mirovinu s prosječnih 65,6 godina, a Irkinja s 64,1. Portugalci su se već navikli na nešto veću dob umirovljenja – muškarci se tamo umirovljuju u prosjeku sa 68,5, a žene sa 65,4 godina. Inače, zakonski propisana dob je 66 godina i pet mjeseci, a od 2029. godine narast će na 67. Točno toliko iznosi i zakonom propisana dob umirovljenja u Norveškoj. I to još od 1970-ih godina. Norvežani pak u mirovinu odlaze s 66, 1, a Norvežanke s 64,1 godine. U Belgiji je granica 65 godina, ali njihovi muškarci se u prosjeku umirovljuju sa 61,6, a žene s 60.5 godina. Poljska vlada je 2017. godine snizila dobnu granicu sa 67 na 65 za muškarce te 60 za žene. Većina Poljaka radi do 62,8, a Poljakinje do 60,6 godina.  U Turskoj trenutačno vrijedi 60 godina za muškarce te 58 za žene, no zbog niskih mirovina tursko stanovništvo mahom radi dulje: muškarci se umirovljuju sa 66,3, žene sa 64,9 godina. Turska vlada planira između 2036. i 2044. povisiti dobnu granicu na 65 za oba spola.  Relativno rano u mirovinu odlaze i Slovenci – kod naših je susjeda dobna granica 60.  OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) apelira na slovensku vladu da podignu dob na 65.

A kad ćete vi u mirovinu? Provjerite na našem kalkulatoru koji se nalazi ovdje.

Izvori: Economic Times